خروج ، آرشیو و حذف بسته های کاری و پروژه ها

خروج ، آرشیو و حذف بسته های کاری و پروژه ها مقالۀ راهنمای کاربری روش خروج ، آرشیو و حذف و پروژه ها و بسته های کاری در آسوده را برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده فایل مقاله راهنمای کاربری روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

خروج ، آرشیو و حذف بسته های کاری و پروژه ها