چگونه درخواست مرخصی خود را ثبت کنیم؟

چگونه درخواست مرخصی خود را ثبت کنیم؟

از طریق دسترسی سریع در صفحۀ داشبورد، وارد گروهی که شیفت کاری خود را در آن ثبت می کنید شده:

 

به بخش " منابع انسانی" گروه رفته:

 

پنجرۀ درخواست مرخصی در این بخش رفته:

 

روی گزینۀ "درخواست مرخصی جدید" کلیک کنید، اطلاعات زمان مرخصی خود را وارد کرده و روی گزینۀ ثبت درخواست کلیک کنید: