ثبت ورود و خروج در گروه های کاری آسوده چگونه است؟

ثبت ورود و خروج در گروه های کاری آسوده چگونه است؟

از طریق آیکن دسترسی سریع در صفحۀ داشبورد، روی گروهی که می خواهید شیفت کاری خود را ثبت کنید کلیک کنید :

 

 

در صفحۀ گروه روی گزینۀ "منابع انسانی" کلیک کنید:

 

در پنجرۀ ورود و خروج ها هنگام شروع کار خود روی گزینۀ ثبت ورود کلیک کنید:

پس از تمام شدن کار خود روی گزینۀ ثبت خروج کلیک کنید: