روش تهیه گزارشی از پروژه را توضیح دهید؟

روش تهیه گزارشی از پروژه را توضیح دهید؟

برای گزارش گیری کلی از پروژه وارد پروژه مورد نظر شده و از نوار عمودی سمت راست گزینه "تنظیمات" را انتخاب کرده و  از قسمت "خروجی گرفتن از پروژه" گزینه "دریافت خروجی از پروژه" را انتخاب کنید.  در هر 24 ساعت فقط یکبار قادر به دریافت خروجی از پروژه خواهید بود.

گزارش- پروژه - آسوده