چگونه می توانم دسترسی کاربران را تغییر دهیم؟

چگونه می توانم دسترسی کاربران را تغییر دهیم؟

تعیین سطح دسترسی و تغییر آن در پروژه ساده و ساختاردار متفاوت است.

برای تغییر یا  تعیین سطح دسترسی افراد در پروژه ساده  ابتدا پروژه را باز می کنیم:

 

در پروژه ساده کنار آیکن به علاوه در بالای صفحه افراد و گروه هایی که به پروژه اضافه کرده اید قابل مشاهده هستند که با کلیک روی هر فرد یا گروه پنجره ای برای شما باز می شود که نام کاربری فرد در آسوده و سطح دسترسی او را در پروژه نمایش می دهد:

 

با کلیک روی عنوان دسترسی که نمایش داده می شود سایر سطح دسترسی ها برای شما نمایش داده می شود که متناسب با نیاز خود می توانید هر یک از آن ها را انتخاب کنید:

 

در پروژه ساختار دار برای تعیین و تغییر سطح دسترسی ابتدا وارد آن شده از طریق نوار عمودی سمت راست گزینه " تنظیمات " را انتخاب کنید:


 در پنجره باز شده قسمتی تحت عنوان اعضای پروژه را مشاهده می کنید:

 

سپس  با کلیک روی عنوان دسترسی که رو به روی هر فرد یا گروه نوشته شده، سطح دسترسی افراد را با تعیین سمت های مدیریت، ویراستار، ویراستار پنهان و بیننده تغییر دهید.