چگونه گروه و یا افراد را در پروژه های ساده(بستۀ کاری) حذف یا اضافه کنیم؟

چگونه گروه و یا افراد را در پروژه های ساده(بستۀ کاری) حذف یا اضافه کنیم؟

ابتدا وارد پروژه ساده (بستۀ کاری) شده و روی آیکن به علاوه بالای صفحه کلیک کنید:

 

پنجره افزودن عضو جدید با دو قسمت گروه ها و افراد برای شما نمایش داده می شوند:

 

تیک کنار گروه هایی که می خواهید به پروژه اضافه کنید را فعال کرده و از طریق پنجره رو به رو سطح دسترسی آن را تعیین کنید:

 

 

 

و در اخر گزینۀ افزودن عضو جدید را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن فرد جدید  در پنجره افزودن عضو جدید روی قسمت افراد کلیک کنید تا این پنجره برای شما نمایش داده شود:

 

 

سپس آدرس ایمیل و یا شماره موبایل فرد را  وارد کرده تا نام کاربری فرد در آسوده برای شما نمایش داده شود:

 

روی نام کاربری کلیک کرده و سپس سطح دسترسی فرد را تعیین کنید:

 

 

روی گزینۀ افزودن کنار کادر تعیین سطح دسترسی کلیک کنید تا فردی که می خواهید به پروژه اضافه کنید را به شما نشان داده شود:

 

 

و در آخر روی گزینۀ افزودن عضو جدید کلیک کنید تا فرد مورد نظر به پروژه(بستۀ کاری) شما اضافه شود: