چگونه از پروژه و بسته کاری خارج شوم؟

چگونه از پروژه و بسته کاری خارج شوم؟

 وارد  بستۀ کاری مورد نظر شده، روی آیکن چرخ دنده (تنظیمات بسته کاری) در بالای سمت چپ صفحه کلیک کنید و در پایین پنجره باز شده گزینۀ "خروج از بسته کاری " را انتخاب کنید.

خروج- آسوده- تنظیمات- پروژۀ ساده- بستۀ کاری