روش آرشیو کردن، کارت و لیست کاری را توضیح دهید؟

روش آرشیو کردن، کارت و لیست کاری را توضیح دهید؟

برای آرشیو لیست کاری در بستۀ کاری، سر برگ بورد را انتخاب کرده، روی علامت سه نقطۀ لیست مورد نظر کلیک کنید و گزینۀ آرشیو لیست را انتخاب کنید:

 

برای آرشیو کارت، روی کارت مورد نظر کلیک کرده و در پنجره باز شده گزینۀ آرشیو در بالای سمت راست پنجره را انتخاب کنید: