چگونه کارت جدید(کار جدید) را در لیست کاری ثبت کنیم؟

چگونه کارت جدید(کار جدید) را در لیست کاری ثبت کنیم؟

وارد بستۀ کاری شده مورد نظر خود شده:

 

سپس روی آیکن به علاوه در بالای  لیست کاری مورد نظر کلیک کنید تا پنجره ایجاد کارت جدید باز  شود:

 

 عنوان مورد نظر خود را در کادر باز شده تایپ کنید:

 

 و در آخر روی گزینۀ ایجاد کلیک کنید تا کارت مورد نظر به لیست کارهای شما اضافه شود: