روش ویرایش برچسب در کارت های بسته های کاری را توضیح دهید؟

روش ویرایش برچسب در کارت های بسته های کاری را توضیح دهید؟

داخل بستۀ کاری شده، کارت مورد نظر را باز می کنید؛

 

در سربرگ جزئیات به قسمت برچسب ها رجوع کرده و روی علامت به علاوه کلیک می کنید؛ در این قسمت لیست برچسب ها برای شما نمایش داده می شود:

 

در این قسمت قابلیت ویرایش برچسب ها در اختیار شما گذاشته شده است:

با کلیک روی مداد کنار هر برچسب امکان عنوان گذاری یا تغییر عنوان آن در اختیار شما گذاشته می شود:

 

و سپس با کلیک روی رنگ برچسب امکان انتخاب رنگ دلخواه در اختیار شما قرار می گیرد:

 

بعد از نوشتن عنوان مورد نظر و انتخاب رنگ، تیک کنار برچسب را بزنید تا برچسب عنوان دار شما در لیست برچسب ها تایید و نمایش داده شود:

 

سپس برای اضافه کردن برچسب به کارت خود روی آن کلیک کنید:

 

محدودیتی برای تعداد برچسب های روی کارت وجود ندارد و شما بدون عنوان گذاری هم می توانید از آن ها روی کارت خود استفاده کنید:

 

برای حذف برچسب ها فقط کافی است لیست برچسب های کارت را باز کرده روی آن ها کلیک کنید تا از روی کارت شما حذف شوند:

 

بعد از بستن لیست هیچ برچسبی روی کارت خود مشاهده نمی کنید: