روش حذف و آرشیو پروژه‌ در آسوده را توضیح دهید؟

روش حذف و آرشیو پروژه‌ در آسوده را توضیح دهید؟

لازم به ذکر است که تنها مالک پروژه به قابلیت حذف آن دسترسی دارد و سایر افراد فقط اجازه آرشیو کردن پروژه را دارند. 

مراحل حذف و آرشیو در پروژه های ساده و ساختاردار متفاوت است:

در پروژه ساده، وارد بستۀ کاری شده و روی آیکن چرخ دنده در بالای سمت چپ صفحه کلیک کنید:

 

سپس به آخر لیست تنظیمات باز شده مراجعه کنید و گزینۀ حذف بستۀ کاری یا آرشیو بستۀ کاری را متناسب با نیاز و دسترسی خود انتخاب کنید:

 

برای آرشیو و یا حذف پروژه در پروژه ساختار دار، ابتدا وارد آن  شده و از نوار سمت راست آیکن چرخ دنده(تنظیمات) را انتخاب می کنید.

 

سپس با توجه به دسترسی  و نیاز کاری خود به" حذف یا آرشیو کردن" پروژه بپردازید.