چگونه نوتیفیکیشن را فعال کنم؟

چگونه نوتیفیکیشن را فعال کنم؟

برای فعال سازی یا خاموش کردن نوتیفیکیشن در آسوده، اول وارد حساب کاربری و سپس پروفایل شخصی شده و روی عبارت "دستگاه ها "  کلیک کنید در کادر باز شده نوتیفیکیشن را "فعال و یا غیرفعال" کنید:

 

نوتیفیکیشن و اعلان هر بستۀ کاری خود را از طریق آیکن چرخ دنده ای که درنوار بالای سمت چپ بستۀ کاری مشاهده می کنید، می توانید روی سه حالت" همه اعلان ها دریافت شود؛ فقط اعلان های من دریافت شود؛ هیچ اعلانی دریافت نشود" تنظیم کنید: