چگونه در آسوده تقویم شمسی را به میلادی یا قمری تبدیل کنیم ؟

چگونه در آسوده تقویم شمسی را به میلادی یا قمری تبدیل کنیم ؟

در صفحۀ داشبورد روی عکس اکانت خود که در بالای سمت چپ صفحه مشاهده می کنید کلیک کنید، وارد تنطیمات اکانت خود شده و گزینۀ ویرایش را انتخاب کنید:

 

 

در صفحۀ باز شده روی گزینۀ تقویم کلیک کرده، تقویم مورد نیاز را انتخاب و روی گزینۀ ذخیره تغییرات کلیک می کنید: