چگونه از گروه خود خروجی بگیرم؟

چگونه از گروه خود خروجی بگیرم؟

از طریق آیکن دسترسی سریع در صفحۀ داشبورد، روی گروه مورد نظر خود کلیک کنید:

 

بعد از باز شدن صفحۀ گروه روی گزینۀ تنظیمات کلیک کنید:

 

در قسمت تنظیمات روی گزینۀ "دریافت خروجی از گروه" کلیک کنید: