پروژه ساده (بسته کاری) چیست؟

پروژه ساده (بسته کاری) چیست؟

پروژه ساده یا همان بسته کاری عبارت است  از مجموعه فعالیت­هایی که یک فرد یا مجموعه ­ای از افراد و گروه ها  در یک زمینۀ مشخص و با دنبال کردن اهدافی خاص تعریف و تخصیص می کنند و برای مدیریت کارهای شرکت های کلان تا بیزینس های کوچک وکارها خانه داری مورد استفاده قرار می­ گیرد.

پروژه ساده- بستۀ کاری- پروژه ساده- تعریف بستۀ کاری