مدیریت مالی و تکنولوژی

واحد مدیریت مالی در شرکت‌ها با این هدف شکل گرفته که بتواند ضامن سلامت مالی یک کسب‌و‌کار باشد و تمام واحدهای کسب‌وکار با استفاده از مدیریت صحیح می‌توانند هزینه‌های خود را کنترل کنند و به حداقل برسانند. فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مربوط به این رشته نقش مهمی در ثبت و گزارش دهی اطلاعات مالی دارند به همین دلیل است که امروزه مدیران مالی نم یتوانند بدون اگاهی و تسلط در این زمینه وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

هدف نهایی هر شرکت و تجارتی کسب سود بیشترو حفظ درآمد حاصل از آن است. نرخ‌های مربوط به حاشیه‌ی سود، روشی برای اندازه‌گیری مقدار پولی است که شرکت از درآمد یا فروش‌ محصولات خود بدست می‌آورد در نتیجه پیچیده ترین مسائل شرکتها به طور معمول در حوزه مالی و سرمایه گذاری می باشد و سلامت مالی یک شرکت موضوعی بسیار مهم و حیاتی است.

 

هدف مدیریت مالی:

واحد مدیریت مالی در شرکت‌ها با این هدف شکل گرفته که بتواند ضامن سلامت مالی یک کسب‌و‌کار باشد و تمام واحدهای کسب‌وکار با استفاده از مدیریت صحیح می‌توانند هزینه‌های خود را کنترل کنند و به حداقل برسانند.  فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مربوط به این رشته نقش مهمی در ثبت و گزارش دهی اطلاعات مالی دارند به همین دلیل است که امروزه مدیران مالی نم یتوانند بدون اگاهی و تسلط در این زمینه وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

 

نقش تکنولوژی در مدیریت مالی:

تکنولوژی اطلاعات نقش بسیار مهمی را در قرن بیستم برای حسابداران ایفا میکند. در دنیای امروز ارائه اطلاعات مالی به استفاده کنندگان بدون بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات بسیار هزینه بر، وقت گیر و بدون مطلوبیت خواهد بود. با درنظر گرفتن چنین مطلبی حرفه حسابداری ناگزیر از استفاده از تکنولوژی اطلاعات خواهد بود.

در دنیای فشرده امروز صنایعی موفق خواهند بود که :

اولا: از وضعیت مالی و نقدینگی سازمان خود اگاهی داشته باشند.

ثانیا: از عملکرد مالی رقبای خود نیز اگاهی نسبی داشته باشند .

ثالثا: توانایی پیش بینی وضعیت نقدینگی و مالی اینده شرکت خود را نیز داشته باشند.

رابعا: اثرات مالی روشهای مختلف تامین مالی را نیز براورد کنند.

تحقق چنین شرایطی ابزار های جدیدی را برای پرسنل مالی می طلبد و ان جز تکنولوژی اطلاعات نمی تواند باشد. پرسنل مالی فقط با بهره گیری از چنین ابزار هاییست که می توانند شرایط ایده الی را برای استفاده کنندگان فراهم سازند. اگر پرسنل مالی توانایی بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات را نداشته باشند، چه وضعیتی در اینده بوجود خواهد امد. مسلما باعث بی اعتمادی نسبت به حرفه حسابداری خواهد شد و این مساله مانع از پیشرفت و ترقی حرفه در اینده خواهد شد و ممکن است که حرفه حسابداری نقش چندانی را در تصمیم گیری اقتصادی نداشته باشد.

کلید اصلی خارج شدن حرفه حسابداری از وضعیت رکود و بی اعتمادگی که در اینده به ان دچار خواهد شد. ارِائه اطلاعات مربوط، دقیق و جامعی است که استفاده کنندگان خواستار ان می باشند. لذا وظیفه پرسنل مالی هر سازمانی است که اگاهی کاملی نسبت به تکنولوژی اطلاعات داشته و با کاربرد های عملیاتی و فنی تکنولوژی اطلاعات شناخت وسیعی داشته باشد.

تنها با بهره گیری از تکنولوژی های اطلاعاتی روز دنیا می توان نیاز های جدید و متنوع استفاده کنندگان صورتهای مالی را پاسخگو شد. در حقیقت در قرن اخیر بهترین مدیران مالی کسانی خواهند بود که با استفاده از تکنولوژی اطلاعات ماورای فرصت های تجاری خود را ببینند.

 

 

منبع: مقاله پژوهشی پیرامون میزان اگاهی مدیریت و پرسنل مالی از جایگاه و عملکرد تکنولوژی اطلاعات (IT)  - نگارنده سیدحسن قوامی - 1380