وبلاگ آسوده

مقالات مرتبط با مدیریت پروژه و نرم افزار آسوده

بازاریابی چیست؟

در واقع ،بازاریابی علمی است که میخواهد استاندارد زندگی مردم را بالا ببرد و راه حل ارائه کند و البته در این مسیر ،شرکت ها را هم موفق میکند و فروش شرکت ها را نیز بالا میبرد.بازار یابی زمانی موفق است که بتواند فروش شرکت هارا به سر انجام برساند.این علم تغییر دیگری نیز به وجود اورد تا پیش از این اول تولید انجام میشد و بعد به دنبال مشتری میرفتند اما بازار یابی امد و گفت که اول، مشتری را پیدا کنید و مطابق با نیاز مشتری تولید کنید.

نوید کیانفر  1399/3/2 20:59:49