وبلاگ آسوده

مقالات مرتبط با مدیریت پروژه و نرم افزار آسوده

آرشیو پروژه ها و بسته های کاری و گروه در آسوده

آرشیو پروژه ها و بسته های کاری و گروه در آسوده مقالۀ راهنمای کاربری روش آرشیو پروژه ها و بسته های کاری و گروه در آسوده را برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده فایل مقاله راهنمای کاربری روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/11/12 13:33:02

راهنمای کاربری فایل ها و ایجاد پوشه در آسوده

در این پست وبلاگ ، مقاله های راهنمای کاربری فایل ها در آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده هر یک از مقاله ها روی عکس زیر عنوان کلیک کنید. برای مشاهده فایل مقاله راهنمای کاربری روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/10/23 13:19:10

راهنمای کاربری افزودن گروه و عضو جدید به بسته های کاری

در این پست وبلاگ ، مقاله های راهنمای کاربری افزودن گروه و عضو جدید به بسته های کاری در آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده مقاله روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/10/19 11:16:04

راهنمای کاربری ثبت شیفت کاری در آسوده

در این پست وبلاگ ، مقاله های راهنمای کاربری ثبت شیفت کاری در آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده هر یک از مقاله ها روی عکس زیر عنوان کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/10/16 9:20:55

معرفی و تنظیمات گروه های کاری آسوده

معرفی و تنظیمات گروه های کاری آسوده مقاله های راهنمای کاربری معرفی و تنظیمات گروه های کاری آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده مقاله روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/11/28 17:03:41