وبلاگ آسوده

مقالات مرتبط با مدیریت پروژه و نرم افزار آسوده

راهنمای کاربری روش ساخت اپیزود در پروژه های انیمیشن آسوده

در این پست وبلاگ ، مقاله راهنمای کاربری روش ساخت اپیزود در پروژه های انیمیشن برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده مقاله روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/11/20 13:31:16

ایجاد زیرکار در کارت های کاری آسوده

مقاله های راهنمای کاربری ایجاد زیرکار در کارت های کاری در آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده مقاله روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/11/21 13:14:12

ویرایش و تعیین وضعیت زیرکار در کارت های کاری آسوده

مقاله های راهنمای کاربری ویرایش و تعیین وضعیت زیرکار در کارت های کاری در آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده مقاله روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/11/23 11:37:57

ساختار سازمانی در گروه های آسوده

ساختار سازمانی در گروه های آسوده مقاله های راهنمای کاربری ساختار سازمانی گروه در آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده هر یک از مقاله ها روی عکس زیر عنوان کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/11/3 10:04:16

مدیریت و افزودن و حذف اعضا به گروه های کاری آسوده

افزودن و حذف اعضا به گروه های کاری آسوده مقاله های راهنمای کاربری افزودن و حذف اعضا به گروه های کاری آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده مقاله روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/11/26 9:48:04