وبلاگ آسوده

مقالات مرتبط با مدیریت پروژه و نرم افزار آسوده

ثبت درخواست مرخصی در آسوده

ثبت درخواست مرخصی در آسوده مقاله های راهنمای کاربری ثبت درخواست مرخصی در آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده فایل مقاله راهنمای کاربری روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/11/15 12:08:28

امکانات داشبورد نرم افزار مدیریت برنامه و پروزه آسوده

مقالۀ راهنمای کاربری داشبورد آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده هر یک از مقاله ها روی عکس زیر عنوان کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/11/6 11:33:44

راهنمای کاربری تنظیمات بسته های کاری در آسوده

راهنمای کاربری تنظیمات بسته های کاری و روش ثبت کارها (ایجاد کارت) در آسوده مقاله های راهنمای کاربری تنظیمات بسته های کاری در آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است.برای مشاهده هر یک از مقاله ها روی عکس زیر عنوان کلیک کنید. برای مشاهده فایل مقاله راهنمای کاربری روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/11/1 12:25:23

راهنمای کاربری ساخت پروژه های انیمیشن در آسوده

در این پست وبلاگ ، مقاله راهنمای کاربری ساخت پروژه های انیمیشن برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده مقاله روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/10/15 12:12:34

راهنمای کاربری روش کار در پروژه های انیمیشن آسوده

در این پست وبلاگ ، مقاله راهنمای کاربری روش کار در پروژه های انیمیشن برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده مقاله روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/11/19 9:26:31