وبلاگ آسوده

مقالات مرتبط با مدیریت پروژه و نرم افزار آسوده

آسوده را بشناسیم...

نرم افزار آسوده سامانه آنلاین مدیریت پروژه ها و پرسنل است که با شناخت و برنامه ریزی بر نیازمندی های مدیران و کارکنان در هر پروژه اعم از پروژه های خانگی و کسب و کارهای کوچک تا پروژه های شرکت های خصوصی و دولتی که در ابعاد کلان برنامه ریزی و اجرا می شوند، طراحی و تولید شده است.

نوید کیانفر  1399/8/21 15:01:50

راهنمای کاربری ساخت پروژۀ ساده( بستۀ کاری) در آسوده

مراحل ساخت پروژه ساده در آسوده مقاله های راهنمای کاربری راهنمای کاربری ساخت پروژه ساده در آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده فایل مقاله راهنمای کاربری روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/8/19 16:27:45

راهنمای کاربری ساخت پروژه ساختاردار در آسوده

در این پست وبلاگ ، مقاله های راهنمای کاربری مراحل ساخت پروژه ساختاردار در آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده فایل مقاله راهنمای کاربری روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/10/27 11:10:55

روش ثبت کارها یا ایجاد کارت در بسته های کاری آسوده

روش ثبت کارها یا ایجاد کارت در بسته های کاری آسوده مقالۀ راهنمای کاربری روش ثبت کارها یا ایجاد کارت در بسته های کاری آسوده را برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده فایل مقاله راهنمای کاربری روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/11/8 8:10:00

راهنمای کاربری ساخت گروه کاری در آسوده

راهنمای کاربری ساخت گروه در آسوده مقاله های راهنمای کاربری راهنمای کاربری ساخت گروه در آسوده برای سهولت استفاده از قابلیت های نرم افزار مدیریت برنامه و پروژه آسوده برای شما دوستان عزیز بارگذاری شده است. برای مشاهده فایل مقاله راهنمای کاربری روی عکس زیر ویدئو کلیک کنید.

نوید کیانفر  1399/11/14 9:44:25